Välkommen till Äventyrsakademin

Äventyrsakademin är en ideell förening som erbjuder ungdomar mellan 13-16 år ett inspirations- och utbildningsprogram vid sidan av skolan. Syftet är att stärka självkänslan och självförtroendet, öppna dörren för nya livsdrömmar och skapa kontakter samt uppmuntra till entreprenörskap och personlig utveckling. Ävenyrsakademin vänder sig till bland annat till ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap.

Utbildningen är indelad i tre steg som följer högstadiets årskursindelning, åk 7-9. Aktiviteterna blir gradvis mer avancerade och deltagarnas ansvar ökar. Sedan hösten 2015 pågår en pilotverksamhet i Nacka Kommun med deltagare från tre skolor där deltagarna träffas en gång i veckan. Ytterligare en grupp ungdomar påbörjar 2019 sin fjärde termin i Äventyrsakademin.

Äventyrsakademin grundades 2013 av äventyraren Oskar Kihlborg.

VI HJÄLPER ÄVENTYRSAKADEMIN